Intensitatea în publicitatea audiovizuală românească. De la analiza lingvistică la analiza multimodală

Autores/as

DOI: https://doi.org/10.6018/ER.477581
Palabras clave: Intensidad, Rumano, Publicidad audiovisual, Comunicación multimodal, Humor

Resumen

El presente análisis de la intensidad en la publicidad audiovisual de Rumanía se abre desde la perspectiva lingüística hacia la perspectiva multimodal. El interés es doble: por una parte, comparar las observaciones con los estudios previos sobre la lengua rumana actual y, por otra, comprobar la contribución que las fuentes extralingüísticas de la intensidad pueden aportar. Analizamos de paso algunos efectos humorísticos de la intensidad.

 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Iulia Nica, Universidad de Sevilla / Universidad "Alexandru Ioan Cuza" de Iasi, Rumanía

Iulia Nica es profesora asociado (lector) en la Universidad “Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi, Rumanía, encargada de cursos de lingüística general y románica. Doctora por la Universidad de Barcelona, ha tenido estancias de investigación en Texas (Estados Unidos) y en Barcelona. Fue beneficiaria de una beca doctoral AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) y de una beca postdoctoral ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats). Desde 2013, es lectora de rumano en la Universidad de Sevilla. Sus principales líneas de investigación son: lingüística románica, lingüística aplicada, contactos lingüísticos, Procesamiento del Lenguaje Natural. Contacto: nica@us.es.

Andreea Teletin, Université Sorbonne Nouvelle / Universitatea din București

Andreea Teletin est Maître de Conférences (lector dr.) en linguistique portugaise à l’Université de Bucarest. Après un doctorat en co-tutelle à l’Université Paris 8 et l’Université de Bucarest, elle a reçu une bourse de post-doctorat de la part de la Fondation pour la Science et la Technologie (Portugal) au Centre de Linguistique de l’Université de Porto.  Ses recherches portent sur l’analyse du discours, la pragmatique et l’enseignement du portugais langue étrangère. Depuis 2017, elle assure des cours de roumain langue étrangère à l’Université Sorbonne Nouvelle en tant que lectrice envoyée par l’Institut de la Langue Roumaine. Courriel électronique : andreea.teletin@lls.unibuc.ro

Citas

ALBELDA MARCO, Marta (2005): La intensificación en el español coloquial. Tesis doctoral, Valencia, Universitat de Valencia [https://roderic.uv.es/handle/10550/15294; 12/09/2020].

ANSCOMBRE, Jean-Claude; TAMBA, Irène (2013): “Autour du concept d'intensification” [https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2013-1-page-3.htm; 20/01/2021], Langue française. 177/1: 3-8.

BALDRY, Anthony; THIBAULT, Paul J. (2006): Multimodal Transcription and Text Analysis: A Multimedia Toolkit and Coursebook. London: Equinox.

BAZZANELLA, Carla (2004): “Atténuation et intensification en Italien: dimensions et configuration pragmatique”, Maria Helena Araùjo Carreira (ed.), Plus ou moins !? L’atténuation et l’intensification dans les langues romanes. Paris: Université Paris 8, 173-200.

BAZZANELLA, Carla; GILI FIVELA, Barbara (2009): “Introduzione”, Barbara Gili Fivela, Carla Bazzanella (eds.), Fenomeni di intensità nell’italiano parlato. Firenze: Franco Cesati, 13-24.

BONCEA, Mirela Ileana (2007): “Prefixe, prefixoide și elemente de compunere” [https://www.diacronia.ro/en/indexing/details/A12876; 9/01/2021], Philologica Banatica, I: 125-140.

BRĂESCU, Raluca (2015): Gradarea în limba română. Perspectivă istorică și tipologică. București: Muzeul Literaturii Române.

BRIZ GÓMEZ, Antonio (1998): El español coloquial en la conversación: esbozo de pragmalingiiística. Barcelona: Ariel.

CONSTANTIN DE CHANAY, Hugues (2005): “Associations et dissociations énonciatives entre geste et parole: polyphonie et dialogisme dans une interview de Jean-Claude Van Damme”, Jacques Bres et al. (dir.), Dialogisme et polyphonie: approches linguistiques. Bruxelles: De Boeck Supérieur, 231-246.

[DȘL] BIDU-VRĂNCEANU, A.; CĂLĂRAŞU, C.; IONESCU-RUXĂNDOIU, L.; MANCAŞ, M.; PANĂ DINDELEGAN, G. (1997): Dicționar de științe ale limbii, Bucureşti: Editura Știinţifică.

[GALR] GUŢU ROMALO, Valeria (coord.) (2005). Gramatica limbii române, I-II. București: Editura Academiei Române.

[GBLR] PANĂ DINDELEGAN, Gabriela (coord.) (2010): Gramatica de bază a limbii române, București: Univers Enciclopedic.

IONESCU, Raluca (2004): “Valori superlative ale prefixoidelor în limba română actuală. Utilizări cu baze substantivale” [https://www.diacronia.ro/indexing/details/V3907/pdf; 21/11/2020], Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Tradiție și inovație în studiul limbii române. Actele celui de al 3-lea colocviu al catedrei de limba română, 27-28 noiembrie 2003, București: Editura Universității din București, 151-160.

IORDAN, Iordan; GUŢU ROMALO, Valeria; NICULESCU, Alexandru (1967): Structura morfologică a limbii române. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

IORDAN, Iordan; ROBU, Vladimir (1978): Limba română contemporană. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică.

IRIMIA, Dumitru (2008 [1997]): Gramatica limbii române. Iași: Polirom.

KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo (1996): Reading Images. London: Routledge.

KRESS, Gunther (2009): Multimodality: Exploring Contemporary Methods of Communication. London: Routledge.

KRESS, Gunther (2012): “Multimodal discourse analysis”, James Paul Gee and Michael Handford (eds.), The Routledge Handbook of Discourse Analysis Routledge. 35-50.

KRIEB STOIAN, Silvia (2004): “Operatori ai intensității maxime în româna actuală”, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Tradiție și inovație în studiul limbii române. Actele celui de al 3-lea Colocviu al Catedrei de limba română, 27-28 noiembrie 2003. București: Editura Universității București, 217-225.

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark (1980): Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

LÓPEZ DÍAZ, Montserrat (2006): “L’hétérogénéité du discours publicitaire“, Langage et société. 2/116: 129 45.

MARCU-ONIGA, Roxana (2015): “Categoriile gramaticale ale intensităţii şi comparaţiei în gramaticile tradiţionale ale limbii române” [https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=467198; 10/01/2021], Journal of Humanistic and Social Studies. 2: 75-86.

MARCU-ONIGA, Roxana (2016): “Categoria gramaticală a intensităţii în gramaticile actuale ale limbii române” [https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=467225; 10.01.2021], Journal of Humanistic and Social Studies. 1: 135-153.

ONIGA, Roxana (2017): “Grade de comparație sau grade de intensitate?” [https://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A28386; 10/01/2021], Philologica Banatica, XI/1: 137-147.

POPESCU, Costin (2005): Publicitatea: o estetică a persuasiunii. Bucureşti: Editura Universităţii din București.

POPESCU, Costin (2018): Comunicarea publicitară. Retrospective. București: Editura Universității din București.

POPESCU, Costin (2019): “Rapports entre les composantes de l’énoncé publicitaire”, Journal of Arts & Humanities. 08/06, 19-32.

POTTIER, Bernard (1992): Sémantique générale. Paris: Presses Universitaires de France.

ROMERO, Clara (2017): L'intensité et son expression en français. Paris: Éditions Ophrys.

ROVENȚA-FRUMUȘANI, Daniela (2004): Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze. București: Tritonic.

ZAFIU, Rodica (2001): Diversitate stilistică în româna actuală. București: Editura Universității din București [http://ebooks.unibuc.ro/filologie/Zafiu/37.htm; 5.12.2020].

ZAFIU, Rodica (2002): “Strategii ale impreciziei: expresii ale vagului şi ale aproximării în limba română şi utilizarea lor discursivă”, Perspective actuale în studiul limbii române. Actele Colocviului Catedrei de limba română, 22-23 noiembrie 2001. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 363-376.

ZAFIU, Rodica (2015): “Super de bun”, Dilema veche. 610, 22-28.10.2015.

[DCR2] DIMITRESCU, Florica (1997): Dicționar de cuvinte recente. București: Logos.

[DCR3] DIMITRESCU, Florica; CIOLAN, Alexandru; LUPU, Coman (2013): Dicționar de cuvinte recente. București: Logos.

[DICSR] DĂNILĂ, Elena; DĂNILĂ, Andrei (2011). Dicţionar ilustrat de cuvinte şi sensuri recente în limba română. Bucureşti: Litera Internaţional.

[DCSR] DĂNILĂ, Andrei; TAMBA, Elena (2014): Dicționar de cuvinte și sensuri recente. București: Litera.

[DEXONLINE] ***, Dicționare ale limbii române. [www.dexonline.ro].

[DP] ŢÂNŢAŞ, Viorel Horea, Dicţionar de puşcărie. Limbajul de argou al deţinuţilor din România, Cluj-Napoca: Napoca Star.

[ICSO] BARBU, A.-M.; CROITOR, B.; NICULESCU-GORPIN, A.-G.; RADU, C.-I.; VASILEANU, M. (2020): Inventar de cuvinte şi sensuri noi atestate în mediul online, I, Bucureşti: Editura Academiei Române.

Publicado
29-07-2021
Cómo citar
Nica, I., & Teletin, A. (2021). Intensitatea în publicitatea audiovizuală românească. De la analiza lingvistică la analiza multimodală. Estudios Románicos, 30. https://doi.org/10.6018/ER.477581