Narrativa criminal escrita por mulleres: cinco novelas galegas

Autores/as

DOI: https://doi.org/10.6018/ER/377351
Palabras clave: Narrativa criminal, Narradoras galegas, An Alfaya, Elena Gallego, María López Sández, Blanca Riestra

Resumen

En 1984 foi publicada Crime en Compostela, de Carlos G. Reigosa, considerada a obra inaugural da novela criminal en galego. A pesar do relativo éxito editorial do xénero, poucas escritoras o frecuentarán: a primeira, Laura Caveiro, autora de Polas inmensas e alleas fortunas(1995).Neste traballo revísanse as achegas posteriores das escritoras galegas á narrativa criminal –Matei un home(2003) de An Alfaya,Sete caveiras(2013) de Elena Gallego, O faro escuro(2015) de María López Sández e Compostela Noire(2016) de Blanca Riestra–, para as situar en relación cos clixés do xénero e coa definición de arquetipos de personaxes femeninos (e masculinos).

Biografía del autor/a

Teresa López, Universidade da Coruña

Teresa López é profesora titular de Filoloxías Galega e Portuguesa na Universidade da Coruña.

Foi decana da Facultade de Filoloxía (2005-2013) e desde 2017 é directora o Departamento de Letras da súa universidade.

O seu traballo de investigación está centrado na literatura galega contemporánea. Entre as súas publicacións, destacan as monografías Névoas de antano. Ecos dos cancioneiros galego-portugueses na Galiza do século XIX (1991) –I Premio de Investigación Lingüística e Literaria Carvalho Calero–, O neotrobadorismo (1997), Sementeira de ronseis. Cinco poetas da vangarda (2000) e as edicións de Rua 26. Diálogo limiar (1996) de Álvaro Cunqueiro, A costureira d’aldea (2006) de Manuel Lugrís Freire e, en colaboración, d’O frade das dúas almas (2010) de Xosé Tobío Mayo, xunto con numerosos artigos en revistas e volumes colectivos.

Foi investigadora principal do proxecto “Cronoloxía da literatura galega contemporánea (1801-1900)” (FFI2012-37891) financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade.

 

Citas

ALFAYA, An (2005): Matei un home. Santa Comba: tresCtres Editores.

COLMEIRO, José F. (1994): La novela policiaca española: teoría e historia crítica. Barcelona: Anthropos.

DOPICO, Montse (2012): “Furar na trastenda social: a novela negra como metáfora da desintegración”. Praza Pública 9/11/2012. http://praza.gal/cultura/2632/furar-na-trastenda-social-a-novela-negra-como-metafora-da-desintegracion/. Último acceso: 10/2/2019.

GALLEGO ABAD, Elena (2014): Sete Caveiras. Vigo: Xerais.

GASPAR, Silvia (1994): “Dez anos de narrativa negra galega (cen anos de cine)”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 1994: 111-126.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena (2009): Género y nación. La construcción de un espacio literario. Barcelona: Icaria.

GONZÁLEZ GÓMEZ, Xesús (2002): A novela policial. Santiago de Compostela: Laiovento.

GONZÁLEZ-MILLÁN, Xoán (1994): Literatura e sociedade en Galicia (1975-1990). Vigo: Xerais.

GONZÁLEZ-MILLÁN, Xoán (1996): A narrativa galega actual (1975-1984). Vigo: Xerais.

LAMA, Mª Xesús (2015): “La parodia de la figura tradicional del detective en la novela negra de Laura Caveiro”. (Elena Losada Soler y Katarzyna Paskiewicz, eds.), Tras la pista. Narrativa criminal escrita por mujeres. Barcelona: Icaria, 161-182.

LÓPEZ SÁNDEZ, María (2015): O faro escuro. Vigo: Galaxia.

LOSADA, Elena (2015): “Matar con un lápiz. La novela criminal escrita por mujeres”, Lectora 21: 9-14. DOI: 10.1344/105.000002458.

MUNCE = Losada, Elena (dir.): Mujeres y novela criminal en España desde 1975. http://www.ub.edu/munce/. Último acceso: 1/3/2019.

RESINA, Joan Ramon (1997): El cadáver en la cocina. La novela criminal en la cultura del desencanto. Barcelona: Anthropos.

RIESTRA, Blanca (2016): Noire Compostela. Vigo: Galaxia.

VILAVEDRA, Dolores (2010): A narrativa galega na fin de século. Unha ollada crítica dende 2010. Vigo: Galaxia.

Publicado
20-12-2019
Cómo citar
López, T. (2019). Narrativa criminal escrita por mulleres: cinco novelas galegas. Estudios Románicos, 28, 295–306. https://doi.org/10.6018/ER/377351