Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J., Gutiérrez-Castillo, J. J., & Palacios Rodríguez, A. (2023). T-MOOC, cognitive load and performance: analysis of an experience. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 26(1), 99–113. https://doi.org/10.6018/reifop.542121