[1]
Costa Oliveira, H. et al. 2019. La Presencia de la Burocracia en el Balanced Scorecard: The Presence of Bureaucracy in the Balanced Scorecard. Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review. 22, 2 (jul. 2019), 218–224. DOI:https://doi.org/10.6018/rcsar.382271.