Irigoyen Zaragoza, Albert. «J.M. Pons-Altés (coord.) (2021), Didàctica, història, Cooperació I justícia Social. Reconeixement Al Doctor Antoni Gavaldà, Tarragona: Publicacions URV, 148 págs. ISBN: 978-84-8424-947-4». Panta Rei. Revista Digital De Historia Y Didáctica De La Historia, vol. 16, octubre de 2022, pp. 315-8, https://revistas.um.es/pantarei/article/view/524051.