Irigoyen Zaragoza, A. (2022). J.M. Pons-Altés (coord.) (2021), Didàctica, història, cooperació i justícia social. Reconeixement al doctor Antoni Gavaldà, Tarragona: Publicacions URV, 148 págs. ISBN: 978-84-8424-947-4. Panta Rei. Revista digital de Historia y Didáctica de la Historia, 16, 315–318. Recuperado a partir de https://revistas.um.es/pantarei/article/view/524051