Mesa Sanz, J. F. (2020). Mercè Puig Rodríguez-Escalona (ed.), Projeccions de la lexicografía llatina medieval a Catalunya , Roma, Viella, 2019, 241 pp. (IRCVM-Medieval Cultures, 9; Universitat de Barcelona). ISBN: 978-88-3313-131-3. Myrtia, 35, 485–488. Recuperado a partir de https://revistas.um.es/myrtia/article/view/455581