Maghrabi, M. (2023). Caracerísticas de la novela negra de Francisco González Ledesma: La dama de Cachemira. Monteagudo. Revista de Literatura Española, Hispanoamericana y Teoría de la Literatura, (28), 341–362. https://doi.org/10.6018/monteagudo.514671