LORENZO FERNÁNDEZ, Álvaro. 2020. «Quot»;. Medievalismo, n.º 30 (noviembre):561-63. https://doi.org/10.6018/medievalismo.455841.