(1)
Torres i Ferrer, M. J. LA CATEDRAL DE BARCELONA Y LA GUERRA CIVIL CATALANA (1462-1472). Medievalismo 1997, 99-138.