(1)
Rivera, J. TEXT DEIXIS IN NARRATIVE SEQUENCES. ijes 2009, 7, 149-168.