1.
Roig E. “Fransa tol als engles cascun dia” (BdT 138,1): El saqueo a los ingleses en la lírica trovadoresca occitana. Estud. rom. [Internet]. 1 de diciembre de 2008 [citado 5 de febrero de 2023];17(1):891-906. Disponible en: https://revistas.um.es/estudiosromanicos/article/view/95321