Roig, E. «“Fransa Tol Als Engles Cascun dia” (BdT 138,1): El Saqueo a Los Ingleses En La lírica Trovadoresca Occitana». Estudios Románicos, vol. 17, n.º 1, diciembre de 2008, pp. 891-06, https://revistas.um.es/estudiosromanicos/article/view/95321.