Ferreiro, Manuel. «O refrán Das Cantigas Galego-Portuguesas: Variación E edición». Estudios Románicos, vol. 31, mayo de 2022, doi:10.6018/ER.502821.