Dubert-García, F. «O Galego, Unha Lingua Sen Dialectos: Olladas Sociais E lingüísticas Sobre a variación Dialectal». Estudios Románicos, vol. 29, noviembre de 2020, doi:10.6018/ER.402591.