[1]
J. Hernández Serna, «El manuscrito 13 de la Biblioteca de Catalunya: “Comença del benauenturat Sant Honofree la sua Santa e Uirtuosa Vida”», Estud. rom., vol. 9, pp. 185–262, dic. 1995.