[1]
I. Noltins Hauff, «Quevedo y Dante», Estud. Rom., vol. 7, pp. 167-184, 1.