[1]
M. Ferreiro, «O refrán das cantigas galego-portuguesas: variación e edición», Estud. rom., vol. 31, may 2022.