Rivadulla Costa, D. (2023) «“Nunca o imos conseguir”: Representacións da resistencia antifranquista nas narrativas de Luís Rei Núñez e Carlos G. Reigosa», Estudios Románicos, 32. doi: 10.6018/ER.543761.