Ferreiro, M. (2022) «O refrán das cantigas galego-portuguesas: variación e edición», Estudios Románicos, 31. doi: 10.6018/ER.502821.