Dubert-García, F. (2020) «O galego, unha lingua sen dialectos: olladas sociais e lingüísticas sobre a variación dialectal», Estudios Románicos, 29. doi: 10.6018/ER.402591.