González Martínez, D. (2015) «E fisica que fezesse nulla prol non lle fazia. Médicos e medicina nas Cantigas de Santa Maria», Estudios Románicos, 24, pp. 157–171. Disponible en: https://revistas.um.es/estudiosromanicos/article/view/245381 (Accedido: 2diciembre2021).