Ferreiro, Manuel. 2022. «O refrán Das Cantigas Galego-Portuguesas: Variación E edición». Estudios Románicos 31 (mayo). https://doi.org/10.6018/ER.502821.