Dubert-García, Francisco. 2020. «O Galego, Unha Lingua Sen Dialectos: Olladas Sociais E lingüísticas Sobre a variación Dialectal». Estudios Románicos 29 (noviembre). https://doi.org/10.6018/ER.402591.