Ferreiro, M. (2022). O refrán das cantigas galego-portuguesas: variación e edición. Estudios Románicos, 31. https://doi.org/10.6018/ER.502821