Dubert-García, F. (2020). O galego, unha lingua sen dialectos: olladas sociais e lingüísticas sobre a variación dialectal. Estudios Románicos, 29. https://doi.org/10.6018/ER.402591