González Martínez, D. (2015). E fisica que fezesse nulla prol non lle fazia. Médicos e medicina nas Cantigas de Santa Maria. Estudios Románicos, 24, 157–171. Recuperado a partir de https://revistas.um.es/estudiosromanicos/article/view/245381