(1)
Roig, E. “Fransa Tol Als Engles Cascun dia” (BdT 138,1): El Saqueo a Los Ingleses En La lírica Trovadoresca Occitana. Estud. rom. 2008, 17, 891-906.