(1)
Ferreiro, M. O refrán Das Cantigas Galego-Portuguesas: Variación E edición. Estud. rom. 2022, 31.