(1)
Dubert-García, F. O Galego, Unha Lingua Sen Dialectos: Olladas Sociais E lingüísticas Sobre a variación Dialectal. Estud. Rom. 2020, 29.