(1)
González Martínez, D. E Fisica Que Fezesse Nulla Prol Non Lle Fazia. Médicos E Medicina Nas Cantigas De Santa Maria. Estud. Rom. 2015, 24, 157-171.