[1]
Ferreiro, M. 2022. O refrán das cantigas galego-portuguesas: variación e edición. Estudios Románicos. 31, (may 2022). DOI:https://doi.org/10.6018/ER.502821.