[1]
Dubert-García, F. 2020. O galego, unha lingua sen dialectos: olladas sociais e lingüísticas sobre a variación dialectal. Estudios Románicos. 29, (nov. 2020). DOI:https://doi.org/10.6018/ER.402591.