[1]
González Martínez, D. 2015. E fisica que fezesse nulla prol non lle fazia. Médicos e medicina nas Cantigas de Santa Maria. Estudios Románicos. 24, (dic. 2015), 157–171.