Peralta, J. L. (2024). Yira, yira. Escenarios del ligue homosexual en la literatura argentina (1903-1962). Cartaphilus, 21, 98–123. https://doi.org/10.6018/cartaphilus.595871