1.
Marconi M. IBN ʿARABĪ: IL LIBRO DELL’ESSENZA DI CIÒ CHE È INDISPENSABILE PER L’ASPIRANTE (KITĀB KUNH MĀ LĀ BUDDA LI-L-MURĪD MIN-H). EAR [Internet]. 14 de octubre de 2023 [citado 16 de junio de 2024];(11). Disponible en: https://revistas.um.es/azufre/article/view/588971