Cadime, I., Ribeiro, I., Viana, F. L., Santos, S., & Prieto, G. (2014). Calibration of a reading comprehension test for Portuguese students. [Calibración de un test de comprensión lectora para alumnos Portugueses]. Anales de Psicología / Annals of Psychology, 30(3), 1025–1034. https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.172611