[1]
P. Pablo Ferrer, E. Laguna, F. Collado Rosique, y A. Vizcaíno Matarredona, «Sobre <em>Murdannia spirata</em> (L.) Brückn. (Commelinaceae), nueva especie alóctona en la flora europea», An. biol., n.º 31, pp. 117–120, jun. 2021.