Indizada

Bases de datos

Bases de datos; Bibliotecas; Buscadores; Catálogos; Directorios; Índices; Recolectores; Repertorios; Repositorios.

Calidad editorial e impacto

Multidisciplinar

Especializado

Temático

Local

Catálogos colectivos

Bibliotecas

Otros


ISSN electrónico: 1695-6141