Ameneiros Rodríguez, Rocío, Universidade da Coruña, España